M V Plastics


Refurbishment of existing laboratories Phase I

MV Plastics Lab layout